Algemene voorwaarden

Wineboutique & Spirits B.V.

[et_pb_section fullwidth=”on” specialty=”off” transparent_background=”off” background_color=”#333333″ inner_shadow=”off” parallax=”off” parallax_method=”off” module_class=”full-header-av”][et_pb_fullwidth_header admin_label=”Algemene Voorwaarden Header” title=”Algemene Voorwaarden” background_layout=”dark” text_orientation=”left” /][/et_pb_section][et_pb_section][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Algemene Voorwaarden Tekst” background_layout=”light” text_orientation=”left” module_class=”av-info-block”]Als klant van Wineboutique.eu ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden die Wineboutique and Spirits B.V.. aan haar dienstverlening heeft verbonden.[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_accordion admin_label=”AV Artikelen” module_class=”av-articles”][et_pb_accordion_item title=”Artikel 1. Toepasselijkheid”]1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en prijsopgaven van Wineboutique.eu., en op alle bestellingen die je, hierna “je” of “de opdrachtgever”, bij Wineboutique.eu verricht en op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Wineboutique.eu

1.2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever, inkoopvoorwaarden daaronder begrepen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij en voor zover de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk schriftelijk door Wineboutique.eu is aanvaard.[/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item title=”
Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst”]2.1. Alle door Wineboutique.eu gedane aanbiedingen en prijsopgaven, ook die op de website, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

2.2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat je per e-mail de orderbevestiging van Wineboutique.eu ontvangt nadat je via de website een bestelling hebt geplaatst.[/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item title=”Artikel 3. Prijzen”]3.1. Alle prijsopgaven van Wineboutique.eu en alle bedragen die door Wineboutique.eu s aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht, zijn inclusief BTW, in euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld (onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en typefouten). Indien van toepassing kun je de BTW op de aangifte omzetbelasting verrekenen.

3.2. Er wordt een bedrag van EUR 7,95 aan vrachtkosten in rekening gebracht, indien het orderbedrag lager is dan EUR 125,00.[/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item title=”Artikel 4. Levering en transport”]4.1. Bestellingen worden standaard verzonden via PostNL Pakketdienst.[/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item title=”Artikel 5. Betaling”]Betaling geschiedt per iDEAL of vooruitbetaling (per bankoverschijving of internetbankieren).
iDEAL is een gezamenlijk initiatief van ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank, ING Bank, Rabobank, SNS Bank, SNS RegioBank, Triodos Bank en Van Lanschot Bankiers. Met iDEAL kunnen online aankopen veilig en gemakkelijk worden afgerekend, in de vertrouwde internet betaalomgeving van de eigen bank.

Internetbankierders kunnen direct gebruik maken van iDEAL, zonder zich daarvoor eerst te hoeven aanmelden. Na elke betaling met iDEAL verschijnt een bevestiging die afgedrukt kan worden. Ook binnen internetbankieren en op rekeningafschriften is elke betaling met iDEAL zichtbaar. Met iDEAL betalen is bij Opus gratis.

Vooruitbetalen per bankoverschijving of internetbankieren: ‘Vooruitbetaling’ betekent dat de opdrachtgever, na het invoeren van de bestelling, eerst het orderbedrag zelf overmaakt op de rekening van Opus. Dit kan bijvoorbeeld via internetbankieren. 
Belangrijk! In de betaalomschrijving dient altijd het klantnummer en het ordernummer van de bestelling vermeld te worden. Zodra de betaling ontvangen is, wordt dit per e-mail bevestigd.[/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item title=”Artikel 6. Herroepingsrecht, ruilen en retouren”]6.1. Je hebt te allen tijde het recht de aankoop, binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling, zonder opgaaf van reden ongedaan te maken/te ontbinden.

6.2. Artikelen dienen compleet en in oorspronkelijke en deugdelijke verpakking te zitten. Artikelen die beschadigd of gebruikt zijn, of waarvan de verzegeling verbroken is, komen niet voor ruiling of restitutie in aanmerking.[/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item title=”Artikel 7. Klachten en vragen”]7.1. Voor klachten en vragen kan de opdrachtgever terecht bij liesbeth.rijnbeek@wineboutique.eu of telefoon 020-4705414).

7.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen of, indien de klacht geen betrekking heeft op de goederen zelf, binnen bekwame tijd nadat het feit waarover de opdrachtgever een klacht heeft zich heeft voorgedaan, volledig en duidelijk omschreven gemeld te worden.

7.3. Wineboutique.eu beantwoordt klachten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van 14 kalenderdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal Wineboutique.eu binnen de termijn van 7 kalenderdagen antwoorden met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.[/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item title=”Artikel 8. Aansprakelijkheid en garanties”]8.1. Afbeeldingen kunnen afwijken van het geleverde exemplaar. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

8.3. Wineboutique.eu sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit of verband houdt met enige tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, met uitzondering van aansprakelijkheid voor directe schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Wineboutique.eu of door Wineboutique.eu ingeschakelde derden.

8.4. Mocht, onverminderd het in de vorige leden bepaalde, enige aansprakelijkheid van Wineboutique.eu worden aangenomen, dan is deze schade beperkt tot de netto factuurwaarde van de door Wineboutique.eu geleverde goederen.

8.5. De persoonlijke informatie (persoonsgegevens) van opdrachtgever wordt niet verkocht of doorgespeeld aan derden. De persoonsgegevens van opdrachtgever worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database van Wineboutique.eu en worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de bestelling en overeenkomst. Transactiegegevens worden versleuteld over internet verstuurd.[/et_pb_accordion_item][/et_pb_accordion][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]