Wineboutique and Spirits B.V.

Privacy verklaring

Wineboutique & Spirits B.V.

Vanaf 25 mei 2018 zijn wij genoodzaakt ons te houden aan de Europese regelgeving ten aanzien van persoonsgegevens en moeten dan ook voldoen aan de gestelde eisen volgens de AVG.

Wineboutique and Spirits B.V. verklaart dat uw gegevens als klant of als leverancier zijn opgenomen in ons digitale bestand. Omdat uw gegevens onmisbaar zijn voor het voeren van een goede administratie gaan wij ervan uit dat u hiermee akkoord gaat. U heeft bij bestelling of deelname aan een activiteit uw gegevens doorgegeven en aangegeven van onze activiteiten op de hoogte gehouden te willen worden.

Wineboutique and Spirits B.V. beschikt over de volgende gegevens:
– Naam (bij bestellingen ook adres en woonplaats)
– Telefoonnummer(s)
– E-mailadres
– In sommige gevallen bankrekeningnummer

Bewaartermijn?
Standaard bewaren wij uw gegevens totdat u ons verzoekt deze te wijzigen dan wel te verwijderen. U kunt hiertoe een email zenden aan: info@wineboutique.eu

Waar bewaren wij de bestanden?
De digitale informatie is opgeslagen op de computer van de eigenaar en zal uitsluitend door de eigenaar worden gebruikt voor bovengenoemde doeleinden. Na aanmelding voor activiteiten worden de papieren bestanden bewaard ten huize van de eigenaar en zijn voor derden niet toegankelijk.

Wij respecteren u als klant en belangstellende. U heeft altijd het recht uw gegevens in te zien, te (laten) wijzigen of te (laten) verwijderen. Wij verklaren dat de bij ons aanwezige gegevens niet aan derden zullen worden doorgegeven zonder uw toestemming.

Gebruik van social media en foto’s.
Bij onze activiteiten worden foto’s gemaakt, die op sociale media kunnen worden geplaatst. Mocht u bezwaar hebben dat u op foto’s zichtbaar bent dan verzoeken wij u dit middels een email kenbaar te maken aan: info@wineboutique.eu. Bij geen bericht gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met bovenstaande.